VASVÁRI GYÖRGY fő vállalkozási területei (megbízási szerződés alapján) a következők:
=> Biztonságszervezési tanácsadás, szakértés anyagok minőségbiztosítása, módszertani tanácsadás az alábbi témákban:
-Kockázatmenedzsment
-Biztonsági Átvilágítás (helyzetfeltárás, veszélyforrás elemzés, kockázat elemzés)
-Biztonsági Stratégia készítése
-Biztonsági Szabályzat (Politika) készítése
-Üzletmenet Folytonossági Terv (Katasztrófaterv) készítése
=>Biztonságszervezési módszertan készítése és rendszerkövetése
=>Személyes adatok védelme, szabályzatok készítése
=>Tenderezési tanácsadás
=>Számítástechnika alkalmazási tanácsadás
=>"Biztonsági rendszerek szervezése" téma oktatása